جستجو برای قانون گمشده CUNY 1L در نیویورک در حال انجام است


جستجو برای یک دانشجوی سال اول حقوق که در پاییز در دانشکده حقوق دانشگاه سیتی نیویورک شرکت کرده بود، در جریان است.

جوردن مارشال تیلور، 29 ساله، از دره اسپرینگ (کانتی راکلند) آ،ین بار در روز جمعه، 6 ژانویه، بین ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر، در آرایشگاه Hustle در کنوود گاردنز/بریاروود، کوئینز، کاریسا فری سه شنبه به Law.com گفت.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/724775900/0/law/legal-news/