کجا دیگر می توانید 500 دلار درآمد داشته باشید، یک کارآموزی بگیرید و رپ قانونی تولید شده توسط هوش مصنوعی بخوانید؟ – همچنین ببینید


مفهوم بانکداری یا فروش پرداخت نقدی سیارسلام دانشجویان حقوق، این امتحان را از دست ندهید! شما فقط در صورت تلاش 500 دلار شانس دارید!

آیا علاقه مندید که با موفقیت آن کارآموزی ،تی را به دست آورید؟ بررسی کنید که آیا مدرسه شما در لیست است یا خیر!

آیا محتوای برنامه های آنها است یا حساب های بانکی آنها؟ ییل، براون، دارتموث و شرکت باید جعبه سیاه پذیرش را برای شکایت ضدتراست باز کنند.

غیورترین وکیل شما باید شما باشید: با The Jabot همراه شوید تا توصیه های زندگی مورد نیاز خود را دریافت کنید.

ChatGPT ممکن است برای تمرین قانون آماده نباشد، اما آماده است درباره آن قافیه بگوید: این میله‌های تازه بد بو دیوانه را ببینید.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/02/where-else-can-you-make-500-get-a-clerk،p-and-read-ai-generated-legal-rap-see-also/