چگونه گودوین 1000 همکار جانبی را به 250 تبدیل کرد: دقیقه صبح


اضافه و فرسایش – گودوین پراکتر در طول دو سال گذشته به طور متوسط ​​هر هشت ساعت یک معامله انجام داد، سطحی از بهره وری که به جهش 60 درصدی تعداد کارکنان شرکت از اکتبر 2019 و رشد 28 درصدی در سود به ازای هر شریک سهام در سال مالی 2021 بسیار قوی دامن زد. اما، همانطور که دن رو از Law.com گزارش می دهد، این تقاضا با گردش مالی تاریخی همراه بود: گودوین از سال 2020 بیش از 1000 شریک جانبی به دست آورده یا از دست داده است که به طور متوسط ​​حدود یک جابجایی جانبی در روز است، بر اساس تجزیه و تحلیل وکیل آمریکایی از داده های سه سال استخدام از Law.com Legal Comp،. در مجموع، 646 شریک در حرکت های جانبی به شرکت ملحق شدند و 392 نفر خارج شدند و سود خالص 254 شرکت را به جا گذاشتند. بیش از 100 همکار در بازه زم، سه ساله آمدند و رفتند و 28 نفر به مدت 12 ماه یا کمتر در آنجا ماندند. بر اساس داده های Law.com Comp،، گودوین همچنین در دو سال گذشته از بیش از 280 همکار سال اول استقبال کرده است.

استقرار در NORCAL – وکلای اوراق بهادار، چشمان خود را به ناحیه شمالی کالیفرنیا نگاه دارید. مطمئناً، محاکمه با وات بالا علیه ایلان ماسک حتی پول کافی برای ،ید یک علامت آبی برای نمایه توییتر شما به همراه نداشت، اما با این وجود: به طور غیرقابل انکاری چیزی در مورد این حوزه قضایی وجود دارد که به نظر می رسد برای انواع پرونده هایی که مگا بزرگ 9 رقمی را تولید می کنند مفید باشد. – شهرک سازی مانند راس تاد از Law.com در ستون Litigation Daily خود می نویسد، دو مورد از 10 تسویه اوراق بهادار برتر که توسط ISS Securities Cl، Action Services در سال 2022 ردیابی شده اند، در ناحیه شمالی کالیفرنیا، درست پشت سر سه موردی که در کانون بی چون و چرای دعاوی اوراق بهادار در ناحیه ج،ی نیویورک قرار گرفتند، اتفاق افتاد. اکنون سؤال این است که آیا NDCA می‌تواند جایگاه خود را به ،وان مکان اصلی تسویه حساب در پشت SDNY به طور کامل مستحکم کند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/726841130/0/law/legal-news/