چت بات ها، جوایز، و عدالت ترمیمی – همچنین ببینیدحدس بزنید چه ،ی برای سخنر، می آید: این اتهامات یک استاد مهمان را به ،وان یک شرکت بد معرفی می کند.

من می دانم که چیزها خصمانه هستند، اما حالا بیا: AG از مدیسون گاردن می‌خواهد که برای وکیل مخالف بداهه بزرگ نباشد.

رسمی است! ChatGPT امتحان را انجام نمی دهد! هر چند چند بار منحنی را ش،ت داد …

هاروارد برخی از قو،ن و عدالت را اجرا می کند: در مورد سرمایه گذاری 500 هزار دلاری آنها در تاریخ بخو،د.

حدس بزنید سود کدام شرکت در حال افزایش است: همچنین جو یک خنده دار کرد! و سپس شوخی را توضیح داد …

پست چت ربات ها، پاداش ها، و عدالت ترمیمی — همچنین ببینید اولین بار در بالاتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/01/chatbots-bonuses-and-restorative-justice-see-also/