پیش از منحنی: آیا رتبه بندی اخبار ایالات متحده هرگز دوباره به همان شکل مشاهده خواهد شد؟


به Ahead of the Curve برگردید. من کریستین چارنوسکی، گزارشگر آموزش حقوقی Law.com هستم و میزبان شما برای نگاهی به نوآوری و تحولات قابل توجه در آموزش حقوقی این هفته خواهم بود.

این هفته، ما دوباره به رتبه‌بندی آموزشی US News & World Report می‌رسیم، که با وجود اینکه هنوز منتشر نشده است، همچنان سرفصل خبرها است.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/738176870/0/law/legal-news/