پس از Top-Line Gains، شرکت های حقوقی میسوری به دنبال مقیاس بیشتر: دقیقه صبح هستند


میسوری شرکت را دوست دارد – چندین شرکت حقوقی با ریشه در ایالت S،w Me State شاهد رشد درآمد دو رقمی در سال 2022 بودند که نشان می‌دهد چگونه شرکت‌هایی در قلب ایالات متحده اغلب در سال گذشته از همتایان خود در سواحل شرقی و غربی عملکرد بهتری داشتند. شرکت‌های مستقر و تأسیس‌شده در میسوری به آنچه از رونق تاریخی معامله در سال 2021 باقی مانده بود، و همچنین معاملات پررونق در بازار می،، شیوه‌های مختلف دعاوی و ادامه رشد جانبی برای دستیابی به سود درآمد تکیه ،د، در حالی که رشد سود بیشتر مختلط یا ناچیز بود. چندین مورد از این شرکت های کانزاس سیتی یا سنت لوئیس نیز وجود دارد به اندرو مالونی از Law.com گفت که آنها علاقه مند به ،یب یا اضافه ، دفاتر جدید در بازارهای جدید برای ادامه مقیاس با پیشرفت سال هستند.

آن را به یک شخص خاص بدهید – ظهور هوش مصنوعی مولد، یکی از بزرگترین تصمیماتی را که وکلای داخلی می توانند اتخاذ کنند، افزایش داده است: اینکه خود را به ،وان متخصص عمومی یا متخصص معرفی کنند. یک مطالعه اخیر توسط گارتنر نشان داد که نقش‌های عمومی داخلی در حال کاهش است، و این پست‌ها در معرض خطر فزاینده جایگزینی با کارکنان غیر وکیل، اتوماسیون یا برنامه‌های تخصصی هستند. مایکل ،س، یکی از شرکای Major، “واقعیت این است که تعداد زیادی متخصص عمومی وجود دارد، و احتمالاً بسیاری از شرکت‌ها معتقدند که همیشه می‌توانند ،ی را وادار کنند که یک وظیفه عمومی را در سطحی پایین‌تر و مقرون به صرفه‌تر انجام دهد.” گروه استخدام مشاور داخلی لیندزی و آفریقا، به Trudy Knockless از Law.com گفت. استخدام‌کنندگان می‌گویند این موضوع برای مشاوران داخلی جاه‌طلب دشوار است، زیرا در مراحل مختلف شغلی کارفرمایان نیازهای متفاوتی دارند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/735065516/0/law/legal-news/