پرونده SCOTUS می تواند ادعاهای FCA را به سمت افشاگران سوق دهد


وکلای قراردادی ،تی به استدلال شفاهی روز سه شنبه دادگاه عالی ایالات متحده در یک مناقشه قانون ادعاهای نادرست به ،وان پرونده ای می نگرند که می تواند نشان دهنده تغییر آونگ باشد که امواج شوک را در جامعه تجاری ارسال می کند.

برت جانسون، شریک اسنل و ویلمر، در مصاحبه‌ای پس از جلسه استماع روز سه‌شنبه گفت: «اگر آنها با افشاگران همراه شوند، پرونده‌های FCA زیادی باز خواهد شد. ایالات متحده سابق شوت در مقابل سوپروالو. افراد زیادی هم از طرف شاکی و هم از طرف فدرال منتظرند تا ببینند این موضوع چگونه انجام می‌شود.»


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/736185299/0/law/legal-news/