نه تنها یک دوست خوب، بلکه صاحبخانه مادرش – همچنین ببینید


خانه های ردیفی

،ید ملک با 3 برابر ارزش بازار بین دوستان چیست؟

داستان در مورد غرق شدن کلارنس توماس در پول توسعه می یابد: نه تنها او و همسرش، بلکه مادرش هم سود می برند!

ما اینجا مثل یک خانواده هستیم. خانواده ی،ی مجبور به حضور در یک اتاق با یکدیگر باشیم: اگر پول زیادی می خواهید، بهتر است از برنامه استفاده کنید.

مشاوره همیشه افراد منطقی را نصیحت نمی کند: این یکی از راه های مراجعه به مشتری است.

نظر دوم مدار 5 یک جور خفن بود: مطمئناً بهتر از نظر تگزاس بود، اما آیا واقعاً میله بالایی است؟

مسئولیت پذیری را پایین بیاورید: تفویض اختیار تنها راه برای مدیریت خوب افراد نیست.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/04/not-only-a-good-friend-but-his-mothers-landlord-see-also/