قانون جدید در مورد انعام و انعام اکنون در حال اجرا است – مزایا و غرامت کارکنان


09 دسامبر 2022

آرتور کا،


برای چاپ این مقاله کافی است در سایت Mondaq.com ثبت نام کنید یا وارد شوید.

قانون پرداخت دستمزد (اصلاح) (انعام و انعام) 2022 در 1 دسامبر 2022 لازم الاجرا شد. این قانون شامل تعدادی مقررات جدید است که نحوه توزیع انعام، انعام و خدمات توسط کارفرمایان در تعدادی از بخش ها از جمله مهمان نوازی را تنظیم می کند. هزینه ها در بین کارکنان

خلاصه ای از مقررات کلیدی این قانون به شرح زیر است:

  • انعام و انعام نمی تواند بخشی از دستمزد قراردادی کارمند باشد.

  • نکات و هدایای الکترونیکی (مثلاً با کارت نقدی یا اعتباری یا تلفن هوشمند پرداخت می شود) باید به طور عادلانه و شفاف بین کارکنان توزیع شود.

  • یک کارفرما نمی تواند سهمی از انعام یا انعام الکترونیکی را حفظ کند یا از آن ،ر کند مگر در شرایط محدود.

  • هر هزینه‌ای که به ،وان «هزینه خدمات» توصیف می‌شود یا مشتریان را به این باور می‌رساند که توزیع آن بین کارکنان یک هزینه اجباری است، باید به همان روشی که سایر نکات الکترونیکی و کمک هزینه‌ها توزیع شود.

  • یک کارمند باید یک بی،ه کتبی دریافت کند که در آن جزئیات کل مبلغ انعام های پرداخت شده به آنها و همچنین کل مبلغ توزیع شده توسط کارفرما برای دوره تحت پوشش اظهارنامه را نشان دهد. بی،ه باید ظرف 10 روز از تاریخ توزیع انعام داده شود.

  • کارفرمایان باید به وضوح سیاستی در مورد نحوه توزیع نقدی و الکترونیکی انعام، انعام و هزینه های خدمات برای کارکنان مستقیم و پیمانکاران از جمله کارگران پلت فرم ارائه دهند.

  • هرگونه معرفی یا تغییر اساسی در خط مشی کارفرما در مورد انعام یا انعام یا پرداخت هزینه های اجباری باید با مشورت کارمندان انجام شود.

  • کارمندان می توانند به کمیسیون روابط محل کار شکایت کنند مبنی بر اینکه انعام ها و هدایای الکترونیکی به طور عادلانه توزیع نشده است یا اینکه کارفرما به طور غیرقانونی سهمی از انعام و انعام الکترونیکی را حفظ کرده است.

  • WRC همچنین می‌تواند ،ب‌وکارها را بازرسی کند تا از رعایت آن اطمینان حاصل کند و کارفرمایان در صورت محکومیت به دلیل نقض قو،ن تا ۲۵۰۰ یورو جریمه شوند.

توضیحات مفصل ما در مورد قانون در اینجا موجود است.

این ماده حاوی خلاصه ای کلی از تحولات است و بیان کامل یا قطعی قانون نیست. مشاوره حقوقی خاص باید در صورت ،وم اخذ شود.

مقالات پرطرفدار در مورد: استخدام و منابع انس، از ایرلند


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1259516