روی کدام شرکت های حقوقی حساب می کنید؟


رتبه بندی سرعت سنج خودرو، امتیاز عالی نزدیک.  تصویرسازی سه بعدیهر سال، ما فهرستی از برترین شرکت‌های حقوقی کشور را منتشر می‌کنیم، بر اساس بینش ،، که بهتر می‌دانند – وکلای داخلی که آنها را استخدام می‌کنند.

ما از همه وکلای داخلی دعوت می کنیم تا تجربیات خود را به ما بگویند. به کدام موسسات حقوقی و برای چه نوع کاری تکیه می کنید؟

مثل همیشه، نظرسنجی ما هم مختصر و هم ناشناس است. لطفا نظرات خود را در اینجا به اشتراک بگذارید.

،on_take-the-survey


منبع: https://abovethelaw.com/2023/05/best-law-firms-corporate-counsel/