در اینجا جایی است که اگر وجود داشت رتبه بندی دانشکده حقوق را قرار می دادم – همچنین ببینید


جام طلاآیا ییل هنوز شماره 1 است؟ حدس شما به خوبی حدس من است: US News در رتبه بندی قبلی خود در T14 اعلام کرد.

در نهایت، یک مشکل واقعی بالقوه رایگان سخنر، فیس بوک: آیا سیاستمداران می توانند رأی دهندگان خود را مسدود کنند؟

وکیلی به خاطر چشمک زدن دختران دانش آموز در حین فرارش محکوم شد: ممکن است در واقع توجه رسانه ها را به خود جلب کند.

از اینکه یک بازیکن تیمی باشید متنفر هستید؟: صبر کنید تا ببینید کل تیم بودن چگونه است.

حدس بزنید کدام مدرسه استفاده از ChatGPT را یک جرم قابل مجازات ساخته است؟: اشاره کنید، ییل نیست.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/04/here-is-where-id-put-the-law-sc،ol-rankings-if-they-existed-see-also/