خواندن صبح چهارشنبه 8 فوریه


آنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

در 8 فوریه 2023
ساعت 9:32 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. در اینجا صبح چهارشنبه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح چهارشنبه 8 فوریه،
وبلاگ SCOTUS (8 فوریه 2023، 9:32 ق.ظ)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2023/02/the-morning-read-for-wednesday-feb-8/