خواندن صبح چهارشنبه 12 ژوئیه


آنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

12 ژوئیه 2023 است
در ساعت 10:11 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. در اینجا صبح چهارشنبه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح چهارشنبه 12 ژوئیه،
وبلاگ SCOTUS (12 ژوئیه 2023، 10:11 صبح)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2023/07/the-morning-read-for-wednesday-july-12/