خواندن صبح پنجشنبه 4 می


آنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

در 4 مه 2023
ساعت 10:33 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. در اینجا صبح پنجشنبه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح پنجشنبه 4 می،
وبلاگ SCOTUS (4 مه 2023، 10:33 صبح)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2023/05/the-morning-read-for-thursday-may-4/