خواندن صبح پنجشنبه 27 آوریل


آنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

در 27 آوریل 2023
در ساعت 10:01 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. در اینجا صبح پنجشنبه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح پنجشنبه 27 آوریل،
وبلاگ SCOTUS (27 آوریل 2023، 10:01 صبح)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2023/04/the-morning-read-for-thursday-april-27/