خواندن صبح پنجشنبه 1 دسامبر


آنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

در 1 دسامبر 2022
ساعت 9:56 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. برای پیشنهاد یک قطعه برای بررسی، به ما ایمیل بزنید [email protected].

در اینجا صبح پنجشنبه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح پنجشنبه 1 دسامبر،
وبلاگ SCOTUS (1 دسامبر 2022، 9:56 صبح)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2022/12/the-morning-read-for-thursday-dec-1/