خواندن صبح سه شنبه 23 مه


آنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

در 23 مه 2023
ساعت 10:22 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. در اینجا صبح سه شنبه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح سه شنبه 23 مه،
وبلاگ SCOTUS (23 مه 2023، 10:22 ق.ظ)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2023/05/the-morning-read-for-tuesday-may-23/