خواندن صبح سه شنبه 14 فوریه


آنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

در 14 فوریه 2023
ساعت 10:17 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. در اینجا صبح سه شنبه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح سه شنبه 14 فوریه،
وبلاگ SCOTUS (14 فوریه 2023، 10:17 صبح)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2023/02/the-morning-read-for-tuesday-feb-14/