خواندن صبح سه شنبه 11 آوریل


آنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

در 11 آوریل 2023
ساعت 9:47 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. در اینجا صبح سه شنبه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح سه شنبه 11 آوریل،
وبلاگ SCOTUS (11 آوریل 2023، 9:47 صبح)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2023/04/the-morning-read-for-tuesday-april-11/