خواندن صبح روز سه شنبه 3 ژانویه


آنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

3 ژانویه 2023 است
ساعت 9:58 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. برای پیشنهاد یک قطعه برای بررسی، به ما ایمیل بزنید [email protected].

در اینجا صبح سه شنبه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح روز سه شنبه 3 ژانویه،
وبلاگ SCOTUS (3 ژانویه 2023، 9:58 صبح)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2023/01/the-morning-read-for-tuesday-jan-3/