خواندن صبح دوشنبه 23 ژانویه


آنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

23 ژانویه 2023 است
ساعت 8:28 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. برای پیشنهاد یک قطعه برای بررسی، به ما ایمیل بزنید [email protected].

در اینجا صبح دوشنبه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح دوشنبه 23 ژانویه،
وبلاگ SCOTUS (23 ژانویه 2023، 8:28 صبح)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2023/01/the-morning-read-for-monday-jan-23/