خواندن صبح جمعه 7 آوریل


آنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

در 7 آوریل 2023
ساعت 10:35 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. در اینجا صبح جمعه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح جمعه 7 آوریل،
وبلاگ SCOTUS (7 آوریل 2023، 10:35 صبح)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2023/04/the-morning-read-for-friday-april-7/