جینی به سرفصل ها بازگشته است … همانطور که توماس است – همچنین ببینیدهیچ چیز یک هفته کاری را مانند تخلفات اخلاقی به پایان نمی رساند! آیا تا به حال با یک قاضی دیوان عالی بینگو بازی کرده اید؟ این در اصل همان چیزی است.

حکم به آکورد راست زد: اد شیران هنوز حرفه ای دارد!

آنها نمی دانند او چه کار کرده است، اما این کار آنها را متوقف نمی کند: هر روز ثابت می کند که هیوم در مورد آنچه که استدلال ما را هدایت می کند، درست می گفت.

حتی کراوات با ا،اج مواجه می شود: خبر بد برای دفتر لندن.

مثل این است که آنها می خواهند گرفتار شوند: این هم یک رسوایی اخلاقی دیگر با همسر قاضی قانون شکن مورد علاقه ما.

The post جینی به سرفصل ها بازگشت… همانطور که توماس است – همچنین ببینید اولین بار در بالای قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/05/ginni-is-back-in-the-headlines-as-is-t،mas-see-also/