تحقیقات بی‌بی‌سی روی برنامه دوستیابی «Stings» که دگرباشان جنسی مصری را هدف قرار می‌دهد، مورد توجه قرار می‌دهد


در حالی که مصر هیچ قانونی برای ممنوعیت صریح همجنس گرایی ندارد، محققین بی بی سی نیوز دریافته اند که جرم این کشور ی،ی “فسرو”، قانونی که کار ، را هدف قرار می دهد، برای هدف قرار دادن و جرم انگاری زندگی عادی دگرباشان ، مصری استفاده شده است. رو،مه‌نگاران رونوشت‌هایی را بررسی ،د که نشان می‌دهد افسران مخفی خود را به ،وان مجرد دگرباشان ، آنلاین و در اپلیکیشن‌های دوستیابی نشان می‌دهند و افرادی را که با آن‌ها هماهنگ هستند و پیام می‌دهند تحت فشار قرار می‌دهند تا حضوری با آنها ملاقات کنند یا ع،‌هایشان را مبا، کنند. این افراد بعداً علیرغم اینکه برخی درگیر رفتارهای اجتماعی و ، کاملاً قانونی هستند، به “فساد” متهم می شوند.

در یکی از مواردی که پلیس مصر یک خارجی را در گریندر هدف قرار داد، افسر طبق رونوشت، مرد را مجبور کرد[admit] انحراف او، تمایل او به انجام فسق رایگان، و ارسال ع، از خود و بدنش. سپس این مرد دستگیر و به «فساد» متهم و از کشور ا،اج شد. برخی دیگر از سوی پلیس تحت فشار قرار می گیرند تا با اعمال ، موافقت کنند یا ع، هایشان را با پول مبا، کنند.


منبع: https://thecrimereport.org/2023/01/30/bbc-investigation-puts-s،light-on-dating-app-stings-targeting-lgbt-egyptians/