اخراج، دستیاران قضایی، و عدالت می سی سی پی – همچنین ببینیددانشجویان حقوق تنها ،، نیستند که از ChatGPT کمک می گیرند: کارمندان نگران نباشید، شما هنوز کمی امنیت شغلی دارید. در حال حاضر.

می سی سی پی آماده می شود تا دموکراسی را دور بزند و فقط افسران سفید پوست و قضات مورد نظر خود را منصوب کند: دلم برای زم، تنگ شده که بزرگ‌ترین مسئله فقط جسور ، بود.

ا،اج ها بر سر ماست: شیرمن با تعداد همکاران و کارکنان خود به شیرینی پزی رسید.

شما باید مدرک بیشتری از این داشته باشید: این شریک Biglaw باید کار بهتری در آوردن رسید انجام دهد.

آیا وارد یکی از منتخب ترین دانشکده های حقوق شدید؟ ببینید، این لیست رتبه بندی اخبار ایالات متحده را دنبال نمی کند!

The post ا،اج، دستیاران قضایی، و عدالت می سی سی پی – همچنین ببینید اولین بار در بالاتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/02/layoffs-judicial-،istants-and-mississippi-justice-see-also/