آیا ChatGPT وظیفه قالب بندی نقل قول های قانونی Bluebook را دارد؟


باب یک وکیل، رو،مه نگار حقوقی کهنه کار، و وبلاگ نویس و پاد،ت برنده جایزه است. در سال 2011، او در مراسم افتتاحیه Fastcase 50 نامگذاری شد و از “باهوش ترین، شجاع ترین مبتکران، فناوران، رویاپردازان و رهبران قانون” تقدیر کرد. او در اوایل کار خود، سردبیر چندین نشریه حقوقی، از جمله مجله حقوق ملی، و مدیر تحریریه بخش خدمات دعاوی ALM بود.


منبع: https://www.lawnext.com/2023/04/is-chatgpt-up-to-the-task-of-formatting-bluebook-legal-citations.html